Dansa

La dansa és una forma d’art on s’utilitza el moviment del cos, normalment amb música, com una forma d’expressió i interacció social. La dansa també és una forma de comunicació, ja que s’utilitza el llenguatge no verbal entre els que la practiquen, on s’expressen sentiments i emocions a través del moviment i els gests.

 

Objectius

• Utilitzar el coneixement del propi cos, les capacitats físiques i les habilitats motrius per resoldre i adaptar el moviment a les necessitats o circumstàncies de cada situació.

• Explorar les possibilitats i recursos expressius del propi cos per comunicar sensacions, emocions i idees.

• Compartir i gaudir de l’exercici físic i de l’expressió i comunicació corporal en col•lectivitat mitjançant la dansa.

• Participar en activitats físiques, establint relacions de cooperació per assolir objectius comuns per mitjà de la participació solidària, tolerant, responsable i respectuosa i resolent els conflictes mitjançant el diàleg

 

Continguts

• Exploració i descobriment de les possibilitats expressives del cos i del moviment.

• Sincronització del moviment amb pulsacions i estructures rítmiques senzilles.

• Deshinibició en l’exteriorització d’emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment.

• Exploració de les possibilitats expressives amb objectes i materials.

 

Professora

Jes Padrosa

 

 

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Anuncis