Capoeira

Monitor: Paolo Marcet Contreras

Cal portar: Pantaló de xandall blanc i samarreta blanca

Objectius didàctics

– Conèixer una nova modalitat físico-esportiva

– Desenvolupar les capacitats físiques bàsiques

– Potenciar l’expressió corporal

– Integrar el temps i el ritme de matera espontànea

– Millorar la relació de grup canalitzant l’agressivitat i fomentant activitats coeducatives

– Utilitzar els recursos del cos per desenvolupar una activitat integral

Continguts

El cos

– Experimentació del cos en postures corporals diferents

– Expreimentació en situacions d”equilibri-desequilibri

– Percepció de l’espai temps

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques

– Participació en activitats acceptant l’existència de diferents nivells d’habilitat

– Experimentació de diferents formes i possibilitats de movimenti d’execussió de les HMB

Activitat física i salut

– Valoració de la relació entre activitat física i benestar

– Adquisició d’hàbits posturals saludables relacionats amb l’eduació física

Expressió corporal

– Exploració i descobriment de les possibilitats expressives del cos i del moviment

– Sincronització del moviment a través d’estructures rítmiques senzilles

– Deshinibició en l’exteriorització d’emocions a través del cos, el gest i el moviment

El joc

– Valoració del joc com a mitjà de realció amb els altres i de divertiment

– Apreciació del joc com activitat comuna a totes les cultures

Aspectes tècnics de la Capoeira

Ginga: És el gest fonamental de la Capoeira, el pas base consistent en un balanceig harmònic d’un costat a un altra del cos.

Esquives: Les maneres bàsiques d’esquivar un moviment per part de l’adversari. Les més importants són la lateral, frontal i cocorinha.

Cops amb les cames: Utilitzats per atacar però sense buscar agredir ni colpejar a l’adversari, només marcant-ne la posició. Les fonamentals són bençao, martelo, meia lua de frente, meia mua de compaso i aú.

Roda: És la part pràctica i dinàmica dels aprenentatges prèviament apresos. Els capoeiristes es posen fen forma de rotllana i dos participants juguen al centre de la mateixa, a ritme de la música que marquen els companys i ells mateixos.

Instrumentació: Marca el temps i ritme del jogo. Els principals són el berimbau, atabaque i pandeiro. Depenent del nivell rítmic i capoeiristic cada participant pot tocarne un o varis. La veu i el cors són una part també important.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Anuncis