Dansa

 

dansa

MONITORA: Coralí Plujà

La dansa és llibertat, és obrir-se al món, comunicar, sentir-se viu… Ballar és compartir un instant, descobrir i descobrir-se.

La dansa és una eina que ens permetrà treballar les següents competències:

Competència social i ciutadana: incorpora formes de comportament que fa que els alumnes puguin conviure en una societat cada vegada més plural, cooperar i afrontar conflictes, acceptant i gaudint de les diferències.

Competència cultural i artística: les danses del món permeten apreciar, comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font de gaudi i enriquiment personal i considerar-les com a part del patrimoni cultural dels pobles.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: permet a l’infant comprendre la societat i el món que el rodeja mitjançant el coneixement i la reflexió dels costums i tradicions d’altres pobles.

Autonomia i iniciativa personal: perseverança, autoestima, creativitat, autocrítica i control personal són algunes de les habilitats relacionades amb aquesta competència.

Durant el curs treballarem diferents danses del món detenint-nos també, a conèixer alguns dels balls i danses tradicionals catalanes.

Alguns exemples de dansa que podrem treballar segons el seguiment del grup són:

Set sous (Dinamarca), ball pla (Catalunya), ball rodó (Catalunya), masurques, la xampanya (Catalunya), branle de las rates (França), dansa dels pastors (França), dansa de la creu (), ena bushi (Japó), ball de bastons (Catalunya), hine lanu nigunt (Israel), kolo de Srem (Serbia), Kuckuspolka (Austria),la badoise (França), la petita venedora (Yemen), minoesjka (Holanda), polka de l’estrella (Alemanya), Río verde (Cantàbria), samoth (Israel), taló punta, la masovera…

Per desenvolupar aquests taller dividirem cada sessió en tres parts, mitjançant jocs i músiques d’arreu del món:

L’escalfament: on es prepara el cos, tant psicològicament com físicament, per començar la classe de dansa.

La part principal: on es treballaran les diferents danses adaptant-nos a les capacitats dels nens i nenes.

La tornada a la calma: on es realitzaran estiraments i activitats de relaxació per al cos.

S’anirà informant a les famílies, a través de la monitora i del blog, sobre les diferents danses que s’aniran treballant.

Anuncis