Fútbol

Monitor: Jordi Sala

El futbol és un dels esports més populars a Catalunya i al món, sobretot com a espectacle. Tot i que es va introduir al segle XIX, no és fins a mitjans del segle XX que esdevé un esport de masses.

El programa d’iniciació al futbol pretén que els alumnes aprenguin les bases tècniques i tàctiques del futbol, però sobretot el que es busca és que s’ho passin bé practicant aquest esport i vagin integrant mica en mica l’activitat física al seu estil de vida.

El programa seguirà una metodologia pedagògica, entenent l’activitat com a educativa per damunt de tot. S’aprofita el canal de l’esport per a transmetre valors i continguts.

El component lúdic predominarà per sobre del tècnic o tàctic, ja que l’objectiu principal és que els nens i nenes gaudeixin practicant esport, en concret del futbol.

Les sessions estaran compostes per:

  • Berenar: recollirem els nens en acabar les classes i berenarem tranquil·lament
  • Escalfament: Sempre a través de jocs
  • Part principal: Desenvoluparem els objectius de la sessió
  • Partit: Cada dia es deixarà uns minuts on podran gaudir de diverses situacions de partit.
  • Tornada a la calma: Activitats calmades per  tranquil·litzar-nos i portar el cos en un estat de repòs.

Es buscarà grups d’extraescolars d’altres escoles que tinguin una situació similar a la nostra per concretar partits de forma esporàdica al cap de setmana, amb l’únic objectiu de que els nens i nenes s’ho passin bé.

El projecte està a disposició dels pares i es pot consultar si es desitja.

Fútbol

Fútbol

 

Anuncis