Poliesport Dilluns (P5 i 1r)

Monitor: Jordi Sala

S’entén l’esport com a joc o activitat de lleure basada en un reglament que procura millorar el benestar físic i mental de l’ésser humà.

El projecte de poliesport, es basa en oferir als nens i nenes una sessió setmanal en horari extraescolar, en què es treballarà la iniciació a diferents esports.

Els projecte permetrà que els infants coneguin les bases tècniques i tàctiques de diferents disciplines esportives vinculades al seu entorn sociocultural, rebent una formació global que possibiliti, més endavant, la tria d’aquella activitat que més els agradi d’acord amb:

  •         Les seves preferències, desitjos i necessitats.
  •         Les seves capacitats i possibilitats.
  •         Les possibilitats de l’entorn on viuen.

L’objectiu és promocionar la pràctica esportiva en aquestes edats sense pensar en una especialització.

Es seguirà una metodologia pedagògica, entenent l’activitat com a educativa per damunt de tot.

S’aprofita el canal de l’esport per a transmetre valors i continguts.

Els esports que es desenvoluparan durant el curs son:  Hoquei , handbol, futbol, atletisme, esports amb complements (raquetes), rugbi, beisbol, bàsquet i vòlei.

El projecte està a disposició dels pares i es pot consultar si es desitja.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Anuncis