Poliesport

L’esport és qualsevol joc o activitat de lleure basada en un reglament que procura millorar el benestar físic i mental de l’ésser humà.

L’esport és l’exercici físic dut a terme en un marc reglamentat i competitiu. S’enten per exercici físic com l’activitat física planificada, estructurada i repetitiva que té per objectiu la millora o manteniment d’un o més components de la forma física (capacitats físiques).

Amb el poliesport busco afavorir el desenvolupament de capacitats físiques i habilitats tècniques que els permetin resoldre de forma creativa i segura els diferents reptes de la vida quotidiana i l’adquisició d’una major consciència de les possibilitats del propi cos.

Objectius

• Utilitzar el coneixement del propi cos, les capacitats físiques i les habilitats motrius per resoldre i adaptar el moviment a les necesstiats o circumstàncies de cada situació.

• Seleccionar i aplicar de forma eficaç i autònoma, principis i regles per resoldre problemes motors en la pràctica d’activitats físiques.

• Participar en jocs com a element d’aproximació als altres, seleccionant les accions i controlant l’execució de les mateixes.

• Participar en activitats físiques, establint relacions de cooperació per assolir objectius comuns per mitjà de la participació solidària, tolerant, responsable i respectuosa i resolent els conflictes mitjançant el diàleg.

• Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, lúdiques i esportives.

Continguts

• Experimentació dels diferents rols en el joc actuant amb comprensió i compliment de les normes del joc.

• Confiança en les pròpies possibilitats i esforç personal en els jocs.

• Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment.

• Valoració, reconeixement i respecte cap a les persones que participen en el joc.

• Disposició a participar en activitats diverses acceptant l’existència de diferències en el nivell d’habilitat.

• Participació de forma activa i autònoma en la resolució de problemes motrius senzills.

• Respecte per les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat física.

Esports a treballar

• Bàsquet

• Hoquei

• Voleibol

• Futbol

• Esports amb implements (tenis i bàdminton)

• Handbol

• Atletisme

• Jocs tradicionals

Professora

Jes Padrosa

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Anuncis